Over ons

Deze website is een initiatief van de Wijkplaats, in samenwerking met Bouwstenen voor Sociaal, Opnieuw Thuis, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Aedes Woningcorporaties en de MOgroep Voor meer informatie en ondersteuning kunnen gemeenten contact opnemen met het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV). Ook op de website van Bouwstenen en Opnieuw Thuis is informatie te vinden over de transformatiemogelijkheden van (maatschappelijk) vastgoed naar woningen.